Veje og motorveje

Som Danmarks største anlægsentreprenør har M.J. Eriksson siden midten af 1980’erne været med til at udbygge store dele af det danske vejnet, og vi udfører alle typer vejprojekter i hoved- og totalentreprise i hele Danmark og Sydsverige.

M.J. Eriksson har i de seneste 35 år været med til at forlænge det danske vejnet med mange hundrede kilometer nye motorveje, hoved- og landeveje, som både har været med til at øge mobiliteten og trafiksikkerheden.

M.J. Eriksson har i de senere år har  bl.a. anlagt Fjordforbindelsen Frederikssund, flere etaper af Holstebro-, Silkeborg og Kalundborg motorvejene, udvidet Køge Bugt Motorvejen og anlagt en stor omfartsvej syd om Aalborg.

Idisse år er vi i gang med endnu en udvidelse af Fynske Motorvej samt etableringen af Nordskovvej i Silkeborg og Bering-Beder Vejen syd om Aarhus samt en ny forbindelsesvej ved om Uhre ved Vejle.

Når vi anlægger veje både ude i det åbne land og i bymæssig bebyggelse, hvor der ofte medhører udførelse af rundkørsler, stisystemer, broer og tunneler i projekterne, står vi som oftest også selv for opretholdelsen af trafiksikkerheden og de færdselsregulerende foranstaltninger under hele anlægsarbejdet.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Bering-Beder Vejen broer og beton
Egnsplanvej i Aalborg
Fjordforbindelsen
Fynske Motorvej Odense V-Gribvad
Holstebromotorvejen Mejrup-Tvis
Kalundborgmotorvejen Syd om Regstrup
TSA Bodumvej og TSA 70 Aabenraa N
Underføring og rundkørsler ved Frederikssundsvej
Scroll to Top